31/07/2011

Cách làm bẫy chuột đơn giản- hiệu quả

Nhà ai cũng có chuột. Bắt chuột, diệt chuột.... đơn giản!
Xin mời xem thử. Ai cũng có thể làm được!Đúng chưa!? Sợ gì chuột... có chăng ... sợ chuột" đầu đen"!

1 nhận xét: